logo H uman L anguage T echnologies
Aplikacije
Biblisha

Digitalna biblioteka dvojezičnih paralelnih tekstova

Live ❭❭ Više ❭❭
Meta portal

Portal sa različitim sadržajem otvorenih obrazovnih resursa na srpskom jeziku.

Live ❭❭ Više ❭❭
Termi

Aplikacija predstavlja online terminološki rečnik koji sadrži termine različitih naučnih oblasti.

Live ❭❭ Više ❭❭
Servisi
Popravka (rekonstrukcija) teksta

Automatska rekonstrukcija "ošišane" latinice (bez dijakritika) i spajanje razlomljenih reči u tekstovima generisanim iz PDF-a.

Live ❭❭ Više ❭❭
Prevođenje Ek-Ijk

Prevođenje tekstova na srpskom jeziku sa ekavskog na ijekavski i obrnuto, sa ijekavskog na ekavski.

Live ❭❭ Više ❭❭
NERanka

Prepoznavanje i obeležavanje imenovanih entiteta (NER) u tekstu i ekstrakcija entiteta sa frekvencijama

Live ❭❭ Više ❭❭

BOW (Bag of words)

Lematizacija teksta i generisanje frekvencija kanonskih oblika reči (lema).


Live ❭❭ Više ❭❭
Ekspanzija upita

Morfološka, semantička i višejezična ekspanzija upita


Live ❭❭ Više ❭❭
REST full web servisa

---

Live ❭❭ Više ❭❭