logo H uman L anguage T echnologies

Aplikacije


Aplikacija : Biblisha
Url : http://jerteh.rs/biblisha
Opis : Digitalna biblioteka dvojezičnih paralelnih tekstova


Aplikacija : Meta portal
Url : http://meta.baektel.eu
Opis : Portal sa različitim sadržajem otvorenih obrazovnih resursa na srpskom jeziku.
"Projekat" : TEMPUS - BAEKTEL (Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz tehnološki potpomognuto učenje)


Aplikacija : Termi
Url : http://termi.rgf.bg.ac.rs
Opis : Aplikacija predstavlja online terminološki rečnik koji sadrži termine različitih naučnih oblasti.
Podržano od : TEMPUS - BAEKTEL (Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz tehnološki potpomognuto učenje)