logo H uman L anguage T echnologies

Servisi


Servis : Popravka (rekonstrukcija) teksta
Url : #
Opis: Automatska rekonstrukcija "ošišane" latinice (bez dijakritika) i spajanje razlomljenih reči u tekstovima generisanim iz PDF-a.


Servis : Prevođenje Ek-Ijk
Url : #
Opis: Prevođenje tekstova na srpskom jeziku sa ekavskog na ijekavski i obrnuto, sa ijekavskog na ekavski.


Servis : NERanka
Url : #
Opis: Prepoznavanje i obeležavanje imenovanih entiteta (NER) u tekstu i ekstrakcija entiteta sa frekvencijama


Servis : BOW (Bag of words)
Url : #
Opis: Lematizacija teksta i generisanje frekvencija kanonskih oblika reči (lema).


Servis : Ekspanzija upita
Url : #
Opis: Morfološka, semantička i višejezična ekspanzija upita


Servis : REST full web servisa
Url : #
Opis: ---